Logos

Road to Recovery Webbanner

 

Ons wil mense bereik en leer om in Christus te leef

 

Logos Christen Gemeente is ’n onafhanklike, evangelies-charismatiese gemeente.

Agtergrond & Geskiedenis

"Logos" is die Griekse woord vir die naam van Jesus in Joh 1:1 – "In die begin was die Woord en die Woord was by God en die Woord was God". Die naam "Logos" sê dus dat Jesus die fondament van die gemeente is. Dit dui ook op die Skrifgeworde woord (Die Bybel) wat die enigste maatstaf vir die leer en lewe van die gemeente is. Dit is dan ook simbolies van ons belangrikste roeping, nl. Om die woord van God te verkondig en uit te dra.

Logos Christen Gemeente is op 14 April 1978 in die Burgersentrum, Bellville, gekonstitueer. Op Sondagaand, 16 April 1978, is die eerste erediens in die Presidentteater in Bellville gehou.

 
   
logos FB
 
ants fb

vas-webblock

 

Soek


website metrics