Dienste Tydens Covid:

Ons hou weer dienste by Logos in die sentrum.
 

Met die toegewings wat gemaak is wat mense tydens byeenkomste aanbetref, is daar nou genoeg plek dat besprekings nie meer nodig is nie. So julle is welkom om net te kom! 

Ons Kinderbediening vind plaas in skoolkwartale, tydens ons diens. Daar is geen kinderbediening tydens vakansies en langnaweke nie. Alle kinders wat die Kinderbediening bywoon, kan Sondae-oggende inteken. Voorskoolse kinders, kan inteken by Sterreliggieland, en alle skoolgaande kinders by die Tent (Funksielokaal).

Onthou asseblief om jou masker saam te bring. Ons kan nie wag om julle te sien nie!

Ons ons gaan steeds voor met ons online dienste.
 
Ons hou aan bid vir jul veiligheid en gesondheid. Bly veilig! Mag die Heilige Gees elkeen van julle bemoedig met Sy teenwoordigheid en nabyheid.