AntsJeugspan-vrywilligers benodig by Voorskool, Laerskool en Hoërskool asseblief! 

Ons benodig ook Jeugspan koordineerder Vrywilligers vir 2020 –  Voorskool en Laerskool. 

Kontak asb. vir Letsie de Beer indien jou hart opgewonde raak hieroor: 063 691 5168 of letsiedebeer@gmail.com


Meer oor Ants

Ants is Logos se Kinderbediening en is tydens Sondag se dienste, 09:30-11:15.  Dit is oop vir ALLE kinders, vanuit die Logos Gemeente, maar natuurlik ook hul vriende en ook kinders in die wyer Kaapstad gemeenskap.

By Ants kan jy die volgende verwag:

  • Ons wil in verhouding staan met kinders en mekaar
  • Om getuies te wees van God se Koninkryk
  • Dat kinders hul Identiteit in Christus sal verstaan
  • En so ‘n Lig vir die wereld kan wees
  • Binne elkeen se spesiale Goddelike roeping

Ouderdomme:

  • 0-2 jaar: Sterreliggieland
  • 2-4 jaar: Sterreliggieland
  • 4-6 jaar: Sterreliggieland
  • Gr. 1-3: Funksielokaal (Tent)
  • Gr. 4-6: Funksielokaal (Tent)

Ants: Gr. 1-5

“Hy moet geprys word – Hy wat mag het om deur die krag wat in ons werk, oneindig meer te doen as wat ons vra of dink om te vra. Die kerk wat aan Christus verbind is, moet Hom prys deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid!” – Efesiërs 3:20-21 (NLV)

By ANTS Graad 1-5 is ons super-opgewonde oor 2019! Ons is diep onder die indruk van God se plan met elke kind om nou, en in die toekoms, aan Hom eer te bring. Hy werk kragtig in elke kinderhart.

Ons wil vanjaar fokus op liefde en omgee vir mekaar, veral in kleiner groepies. Ons speel saam, lag saam, leer saam en loof die Here saam! Met relevante lesse wil ons elke kind toerus om dit wat hulle glo in die week te gaan uitleef en hulle lig te laat skyn waar hulle ookal gaan: by die huis, by die skool en op die sportveld.

Die eerste kwartaal se tema is: “God is …”. Ons gebed is dat God se Woord vir elke kind lewendig sal word en dat hulle sekerheid sal hê oor Wie God waarlik is. Dan kan ons nie anders as Hom met ons hele lewe te loof en aanbid nie!

Kom deel in hierdie avontuur Sondae in Logos se Funksielokaal tydens die erediens (9:30-11:00)! Bring maats saam – almal is welkom!

Vir enige navrae, skakel René Badenhorst by 071 334 7324.