Ek Kan Nie Bid Nie

Restored Laughter

Lees verder

When the Lord turned again the captivity of Zion, we were like those who dream, (made healthy), then was our mouth filled with laughter.

PSALM 126:1

My by naam op skool was “Miss Priss”.  Dis iemand wat baie ernstig is om alles reg te doen.  En dis reg om te bid, so ek het gebid.

By die skool….  By die kerk…  En by enige ander groepie

Getroue harde werker….  Sonder vreugde  🙁

Ek het agtergekom, ten spyte van my baie bid by byeenkomste, praat ek selde op my eie met die Here.  My oë het oopgegaan toe ek ‘n vriendin hoor sê:  “Die Here het vannag op my bed kom sit en my geleer uit die Bybel uit…”.

En hier volg my eerste egte privaatgebed:

Here, hoekom praat ek nie op my eie met U nie?

En wraggies, toe kom die antwoord:

Heb 9:8

“….waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak dat die weg na die Heiligdom nog nie geopen is nie solank die eerste tabernakel nog standhou nie”

Heb 8:7

“Want as die eerste onberispelik was dan sou daar nie ‘n plek vir ‘n tweede gesoek word nie”

Heb 8:10

“Want dit is die verbond wat Ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here:  Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skryf;  en Ek sal vir hulle ‘n God wees en hulle sal vir my ‘n volk wees..”

Net hier begin my journey om gebed ‘n hartssaak te maak.

“Did you get there all at once, or easily?”

No I did not.  Pride and the high esteem of many Christian friends kept me out long enough.  But immediately when I was willing to sacrifice all, and put myself on the Altar, which is Jesus Himself, all was begun and done.

Holiness is not an attainment at all, it is the gift of God, and the pietistic tendency is the introspection which makes me worship my own earnestness, and not take the Lord seriously at all.  It is a pious fraud and suits the natural man immensely.

  • He makes holy…
  • He sanctifies…
  • He does it all…

All I have to do is to come as a spiritual pauper, not ashamed to beg, to let go of my right to myself and to act on Rom 12:1-2.

It is never “do, do and you will be..” with the Lord.

But “be, be, and I’ll do through you”.

It’s a case of ‘hands up’ and letting go and then entire reliance on Him.

Oswald Chambers abandoned to God (p87)

Kom saam!

Ons verwag ‘n tsunami van gebed om ons gemeente te posisioneer vir ‘n maksimale siele-oes.

Die betaling?

“Restored laughter”

Understanding: Is jy bereid vir metamorfose?

Lees verder

Jak 4:2-3  Julle het nie want julle vra nie.  Julle vra en julle kry nie, want julle vra verkeerd…..

1 Joh 5:14-15  En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil.  En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ookal vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het.

Hoe vind ons uit wat is Sy wil?

Rom 12:2  En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die volmaakte wil van God is.

Daar is seker Sy ‘algemene’ wil wat vir almal geld, en dan ook Sy spesifieke wil vir jou lewe – hoe weet jy wat dit is?  Dieselfde skrifgedeelte as bo, in die Amplified:

Rom 12:2….  Do not be confirmed to this world (this age), [fashioned after and adapted to its external, superficial customs], but be transformed (changed) by the [entire] renewal of your mind [by its new ideals and new attitude], so that you may prove [for yourselves] what is the good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect [in His sight for you].

Is jy bereid vir ‘n METAMORFOSE?

FASES VAN DIE PROSES:

ACKNOWLEDGEMENT:  Jesus is my koning  

UNDERSTANDING:  Ek is tot alles in staat  

ASSURANCE:  Hierdie Koning gee regtig om vir my 

FULL ASSURANCE:  Ek kan Hom vertrou met alles, al maak dit nie sin nie 

RICHES OF THE FULL ASSURANCE:  Hy het onbeperkte bronne   

Hierdie pad stap Hy geduldig met jou hand in Syne. 

Die proses lê nie in jou hande nie.. Dit is in Syne.  Dus kan jy ontspan.. laat Hom toe om jou deur hierdie stappe te vat!

Is jy bereid om saam te stap?

“There is no other activity in life so important as that of prayer. Every other activity depends upon prayer for its best efficiency.”

M.E. Andross

Unpaid Volunteers Making a Difference

Lees verder

“Prayer is not asking. Prayer is putting oneself in the hands of God, at His disposition, and listening to His’ voice in the depth of our hearts.”

Mother Teresa