Let Asseblief Op:

As gevolg van die aangepaste regulasies is besprekings vir ons dienste op Sondae oggende nie meer nodig nie. Ons het oorgenoeg plek, so julle kan net kom! Almal moet steeds inteken op ‘n Sondag oggend, en temperatuur sal steeds geneem word. So kom bietjie vroeër om te help met hierdie proses. 

Ons Kinder- en Jeugbediening vind plaas in skoolkwartale, tydens ons diens. Daar is geen Kinder- en Jeugbediening tydens vakansies en langnaweke nie. Alle kinders wat die Kinder/Jeugbediening bywoon, sal ook soos gewoonlik op Sondae-oggende inteken. Voorskoolse kinders, kan inteken by Sterreliggieland, en alle skoolgaande kinders by die Tent (Funksielokaal)

Onthou asseblief om jou masker saam te bring. Ons kan nie wag om julle te sien nie!

Ons aanlyn dienste sal nie meer op Sondae-oggende beskikbaar wees nie. Dit word wel opgeneem, en sal later die week op al ons kanale beskikbaar wees. Jy kan dit hier kyk. 

Ons hou aan bid vir jul veiligheid en gesondheid. Bly veilig! Mag die Heilige Gees elkeen van julle bemoedig met Sy teenwoordigheid en nabyheid.

Ons is opgewonde om saam met jou as ouers en kinders meer te leer en ontdek van ons Vader se Liefde, Genade en Hoop!

Meer oor ons Kinder en Jeugbediening:

Ons Kinder en Jeugbediening is Sondae tydens ons dienste, 09:30-11:00.  Dit is oop vir ALLE kinders, vanuit die Logos Gemeente, maar natuurlik ook hul vriende en ook kinders in die wyer Kaapstad gemeenskap.

Jy kan die volgende verwag:

 • Ons wil in verhouding staan met kinders en mekaar
 • Om getuies te wees van God se Koninkryk
 • Dat kinders hul Identiteit in Christus sal verstaan
 • En so ‘n Lig vir die wereld kan wees
 • Binne elkeen se spesiale Goddelike roeping

Kinderbediening Registrasie:

Al die verskeie ouderdomsgroepe het Whatsapp Groups om op datum te bly van wat aangaan. Indien jou kind nog nie geregistreer is nie, mis julle uit!! Registreer hier om op datum te bly van wat aangaan in die Kinderbediening.

'n Paar Reëlings:

 • Elke eerste Sondag van die maand is ‘n GESINS-DIENS! ‘n Wonderlike geleentheid vir jou gesin om saam in die kerk na die woord van die Here te luister en te aanbid! Dit sluit ALLE groepe in. (*As gevolg van Covid, is Gesinsdienste eers gestaak) 
 • Graad 1 – 12 deel elke Sondag saam met die gemeente in die Lofprysing! Kinders kom direk kerk-sentrum toe saam met hul ouers. Jou kind kan by jou sit, of daar is spanlede wat by die trappe (naaste aan die Saal) sal wees om jou kinder(s) te ontvang, saam op die trappe sit/staan tydens lofprysing. Daarna beweeg die kinders saam met die leiers na hul onderskeie lokale toe. (*As gevolg van Covid, is die kinders nie meer saam in die sentrum vir Lof nie. Voorskoolse kinders, kan inteken by Sterreliggieland, en alle skoolgaande kinders by die Tent.)

Lokale Vir Groepe:

 • Voorskool: Sterreliggieland
 • Gr. 1-2: Funksielokaal (Tent)
 • Gr. 3-4: Funksielokaal (Tent)
 • Gr. 5-6: Kampkamer 4 (Sitkamer)
 • Gr. 7: Gebedskamer Langs Koffiewinkel
 • Gr. 8-9: Lesinglokaal
 • Gr. 10-11: Wingerd

Click Hier om ‘n kaart te sien van waar die lokale is.

Belangrike Info vir ons Ouers:

Hier onder is ‘n belangrike brief vir al ons ouers. Download en lees dit asb!