WELKOM!  Ons is opgewonde om saam met jou as ouers en kinders te meer te leer en ontdek van ons Vader se Liefde, Genade en Hoop!

Meer oor ons Kinder en Jeugbediening:

Ons Kinder en Jeugbediening is Sondae tydens ons dienste, 09:30-11:15.  Dit is oop vir ALLE kinders, vanuit die Logos Gemeente, maar natuurlik ook hul vriende en ook kinders in die wyer Kaapstad gemeenskap.

Jy kan die volgende verwag:

 • Ons wil in verhouding staan met kinders en mekaar
 • Om getuies te wees van God se Koninkryk
 • Dat kinders hul Identiteit in Christus sal verstaan
 • En so ‘n Lig vir die wereld kan wees
 • Binne elkeen se spesiale Goddelike roeping

'n Paar Reëlings:

 • Elke eerste Sondag van die maand is ‘n GESINS-DIENS! ‘n Wonderlike geleentheid vir jou gesin om saam in die kerk na die woord van die Here te luister en te aanbid! Dit sluit ALLE groepe in
 • Graad 1 – 12 deel elke Sondag saam met die gemeente in die Lofprysing! Kinders kom direk kerk-sentrum toe saam met hul ouers. Jou kind kan by jou sit, of daar is spanlede wat by die trappe (naaste aan die Saal) sal wees om jou kinder(s) te ontvang, saam op die trappe sit/staan tydens lofprysing. Daarna beweeg die kinders saam met die leiers na hul onderskeie lokale toe.

Lokale Vir Groepe:

 • Voorskool: Sterreliggieland
 • Gr. 1-3: Tent
 • Gr. 4-6: Kampkamer 4 (Sitkamer)
 • Gr. 7-8: Lesinglokaal
 • Gr. 9-11: Wingerd (Gebedslokaal)

Click Hier om ‘n kaart te sien van waar die lokale is.

Ons Span:

Groep:Naam en Van:Sel Nr:E-mail:
0-2 JarigesCarina Grobler084 268 8681carina.sonskyn@gmail.com
0-2 JarigesRiaan Louw083 677 9455rlelektries@telkomsa.net
3 – 6 JarigesNatasha Louw (Koördineerder)083 350 0851natasha.louw41@gmail.com
3 – 6 JarigesAnnine Stander072 038 4873dnastander@gmail.com
Gr. 1 – 3Isabel Barends (Koördineerder)082 855 9685isabel.barends@gmail.com
Gr. 1 – 3Jeanne Brown (Koördineerder)082 899 2410jeanne.brown56@gmail.com
Gr. 1 – 3DW Brink082 845 3092danielwbrink@hotmail.com
Gr. 1 – 3Tiaan Lotz061 400 3812tiaan.lotz@yahoo.com
Gr. 4-6Merinda Nagel (Koördineerder)079 886 6966nagels@fountainfortress.co.za
Gr. 4-6Rudi Nagel083 462 1595rudingebed@gmail.com
Gr. 4-6Rene Brink084 585 7571rene@starkeares.co.za
Gr. 4-6Alwyn McDonald083 389 2888alwyn@stsoftware.co.za
Gr. 7-8Marinda Barnard (Koördineerder)076 190 5212marinda@gladwishphoto.com
Gr. 9-11Letsie De Beer (Koördineerder)063 691 5168letsiedebeer@gmail.com

Belangrike Info vir ons Ouers:

Hier onder is ‘n belangrike brief vir al ons ouers. Download en lees dit asb!