POPI Toestemmingsvorm vir Logos Christen Gemeente

Die POPI wet vereis dat ons toestemming benodig vir die bewaring en gebruik van persoonlike inligting. Om hierdie proses te vergemaklik, is daar ‘n aanlyn vorm beskikbaar.

Ons vra dat julle asseblief ‘n aparte vorm voltooi vir elke persoon in jul huishouding. Ons benodig albei ouers se toestemming vir die gebruik en bewaring van minderjariges se inligting.

PDF-Formaat

Diegene wat verkies om die vorm uit te druk en in te vul, kan die vorm hier aflaai.

Aaangesien die Kantoor-personeel agv die Covid-pandemie tans van die huis af werk, vra ons om die voltooide PDF-vorms te scan of ‘n foto te neem en per e-pos na dorothy@logos.org.za te stuur. Alternatiewelik, kan vorms ingehandig word wanneer die kantoor weer oop is.

Kontak gerus die kantoor indien jy enige vrae het: 021 919 3338