Logos het ‘n span opgeleide Sozo fasiliteerders wat die gemeente kan bedien deur van die Sozo model gebruik te maak.

Wat is Sozo?

“Saved, Healed, Delivered”

In die Bybel kry ons die woord Sozo dwarsdeur die Nuwe Testament. Dit word vertaal as “om te red, vry te maak, gesond te maak en te bewaar.” Bethel Sozo bediening is ‘n unieke innerlike genesings- en bevrydingsbediening. Die doel daarvan is om uit te kom by dit wat verhinder dat jy ‘n gesonde en vrugbare verhouding het met Vader, Jesus en Heilige Gees. Deur Jesus Christus se dood en opstanding, het ons verlossing gekry en kan ons gesond wees in gees, siel en liggaam. Ons verlossingservaring is net die begin van ‘n lewenslange pad saam met Vader, Jesus en Heilige Gees. God wil ons genees, versterk, lei en heilig maak terwyl ons elke dag saam met Hom lewe. Sozo is een van die instrumente wat God gebruik om dit te help gebeur.

Wat Gebeur As Ek Vir 'n Sozo Sessie Kom?

‘n Sozo sessie is ‘n tyd wat ‘n span opgeleide Sozo fasiliteerders saam met jou deurbring terwyl jy met die hulp van Heilige Gees deur ‘n proses van vryheid en genesing werk.  Sozo is nie ‘n beradingsessie nie. Dit is ‘n tyd wat jy interaksie het met Vader, Jesus en Heilige Gees om jou te help groei en om God se lewensdoel in jou lewe te verstaan.

‘n Sessie word gelei deur ‘n hooffasiliteerder en een of twee ander mense wat die hele tyd besig is om vir jou te bid. Jy kan kom met ‘n spesifieke versoek of die proses sy natuurlike gang laat gaan onder leiding van Heilige Gees. ‘n Sessie kan tot 2 ure duur.

Daar sal van tyd tot tyd ook opleiding, voorkomings- en verrykingsgeleenthede in verskillende areas van persoonlike groei en ontwikkeling aangebied word in die formaat van seminare, kursusse en fokusgroepe. 

Indien jy vir ‘n Sozo sessie wil kom, vul asb die vorm in en ons sal jou kontak.

As jy ander berading benodig, kontak vir Dorothy by die Kerkkantoor: 021 919 3338

Koste:

Ons Sozo sessies is verniet vir Logos lidmate! Donasies is egter altyd welkom.

Vir nie-Logos lidmate vra ons ‘n R250 administrasie fooi. Maak asseblief ‘n EFT betaling en stuur die bewys van betaling aan sozo@logos.org.za.

Gebruik asb die volgende bankbesonderhede:

Logos Christen Gemeente
ABSA Bank
Rek nr: 406 187 2521
Takkode: 63 20 05
Verwysing: Sozo+naam