Sterreliggieland is ‘n Christengesentreerde Kleuterskool wat in 1989 gestig is tot eer van God en tot diens van die gemeenskap. Ons is opgewonde om vanaf Januarie 2024 babas vanaf 3 maande in te neem!

Opvoeding en onderwys geskied volgens Christelike waardes en Bybelse beginsels met die Woord as basis en Jesus Christus as hoeksteen en is vir alle ouderdomme vanaf 3 maande tot Gr. R. 

ONS SKOOL IS WKOD-GEREGISTREERD EN VOLG TANS NKAVB (NASIONALE KURRIKULUM EN ASSESERING VERKLARINGS BELEID “CAPS” IN GRAAD R EN VOOR GRAAD R.

Die kind sal gelei word tot skoolgereedheid en sal die geleentheid gebied word om waar te neem, te ontdek, te eksperimenteer en vaardighede aan te leer sodat hy sy volle potensiaal in Jesus Christus kan bereik en sy plek in die samelewing kan volstaan. Sosiale en emosionele ontwikkeling is van kardinale belang

Tye:

Speelgroepies8h00 – 12h00
Junior Pre-primêr8h00 – 12H20
Pre-primêr8h00 – 12h30
Halfdag met ete7h00 – 14h30
Voldag7h00 – 18h00

Sterreliggieland se jaarlikse verhoging vind plaas op 1 Januarie 2024. Ons skoolfonds is kwartaalliks betaalbaar in 1 of 3 paaiemente – sien onderstaande tabel.

Die skoolfonds sluit 2 verpligte Kinderkinetika klasse per week in. Tydens hierdie klasse word daar baie spesifiek gefokus op u kind se motoriese ontwikkeling. Ons werk aan balans, koördinasie , konsentrasie, ruimtelike oriëntasie, ratsheid, lateraliteit, spierkrag en fiksheid.

Ons bied tans die volgende opsionele aktiwiteite aan: Action Ball, Cricky Rugby, Cricky Cricket, Musiek, Ballet, Monkeynastix, Sokker en “Cool to feel “(‘n program gemik op emosionele ontwikkeling).

‘n Arbeidsterapeut,  ‘n Spelterapeut en ‘n  Spraakterapeut is beskikbaar om by die skool spraak- en taaltoetsing te doen en bied tans weekliks by die skool klasse aan.

Gratis visuele oog-sifting word jaarliks deur Johannes van der Meer (Pediatriese Oogkundige) aan pre-primêre leerders verskaf. Fooie word kwartaalliks bereken, en kan in twee of drie paaiemente betaal word. Dié fooie sluit die verpligte Kinderkinetika klasse in.

Tariefstruktuur Vir 2024

Registrasiefooie en Skryfbehoeftes:

Nuwe Registrasies :R 590
Nuwe Registrasies (skryfbehoeftes ingesluit):R 1000
Skryfbehoeftes vir kinders wat reeds geregistreer is:R 410

Tariewe:

Per Kwartaal:3 Paaiemente:
Voldag Klasse, Nasorg (07:00 – 18:00)
5 (Vyf) Dae:R 9 780R 3 260
3 (Drie) Dae:R 7 950R 2 650
Halfdag Met Ete (07:00 – 14:30)R 8 010R 2 670
Skoolfooie Net Klasse (07:00 – 12:30)
5 (Vyf) Dae:R 5 220R 1 740
3 (Drie) Dae:R 4 260R 1 420

10 % AFSLAG op tweede of meer kinders se skoolfooie.

Kontakbesonderhede

Kantoor

Tel: 021-919 3014 (of kontak Christelle : 073 030 1897)
E-pos: ster@logos.org.za

Skoolhoof: Alta Britz – 021 919 3014
Sekretaresse: Christelle Snyman – 073 030 1897

Bankbesonderhede

Sterreliggieland
Absa Bank
Takkode: 63 20 05
Spaarrekeningnr: 913 977 4886

Volg Sterreliggieland op Facebook: