Ons Vennote

Logos is deel van All Nations. All Nations is ’n familie van Geloofsgemeenskappe wat wêreldwyd saamwerk en in vennoostkap met die Heilige Gees Gemeenskappe vestig wat sentreer om Dissipelskap, aanspreeklikheid en deursigtigheid.

Ons deel die All Nation droom om Dissipels te maak en leiers op te lei wat kerkplant bewegings kan instigeer.