Visie en Waardes

Ons visie is eenvoudig:

Ons verheerlik God, volg Jesus en maak Dissipels.

Ons vyf kernwaardes:

  • Leef vir God
  • Leef vir Mekaar
  • Leef vir Ander
  • Leef Woord Gehoorsaam
  • Leef Opreg en Deursigtig

Ons wil sien hoe Jesus aanbid word deur alle mense op aarde. Ons vertrekpunt is die een met wie ons hier en nou ’n verhouding het. Ons het ’n spesiale hart vir die onbereikte mense in Kaapstad.