Vrywilligers

Dankie vir jou bereidwilligheid om die liggaam van Christus te dien!

Dui asb. hieronder aan waar jy graag betrokke wil raak.  Die leier van die bediening sal dan binnekort met jou in verbinding tree