Sondae-Oggende:

Ons Kinder- en Jeugbediening vind plaas in skoolkwartale, tydens ons diens. Daar is geen Kinder- en Jeugbediening tydens vakansies en langnaweke nie. Voorskoolse kinders kan inteken by Sterreliggieland, en alle skoolgaande kinders by die Tent (Funksielokaal)

Ons kan nie wag om julle te sien nie!

Ons is opgewonde om saam met jou as ouers en kinders meer te leer en ontdek van ons Vader se Liefde, Genade en Hoop!

Meer oor ons Kinder en Jeugbediening:

Ons Kinder en Jeugbediening is Sondae tydens ons dienste, 09:30-11:00.  Dit is oop vir ALLE kinders, vanuit die Logos Gemeente, maar natuurlik ook hul vriende en ook kinders in die wyer Kaapstad gemeenskap.

Jy kan die volgende verwag:

  • Ons wil in verhouding staan met kinders en mekaar
  • Om getuies te wees van God se Koninkryk
  • Dat kinders hul Identiteit in Christus sal verstaan
  • En so ‘n Lig vir die wereld kan wees
  • Binne elkeen se spesiale Goddelike roeping

Kinderbediening Registrasie:

Al die verskeie ouderdomsgroepe het Whatsapp Groups om op datum te bly van wat aangaan. Indien jou kind nog nie geregistreer is nie, mis julle uit!! Registreer hier om op datum te bly van wat aangaan in die Kinderbediening.

Lokale Vir Groepe:

  • Voorskool: Sterreliggieland
  • Gr. 1-5: Funksielokaal (Tent)
  • Gr. 6-7: Wingerd
  • Gr. 8-10: Lesinglokaal
  • Gr. 11-12: Gebedskamer langs Coffee Shop

Click Hier om ‘n kaart te sien van waar die lokale is.

iConnect is ons Tiener-Koffiekroeg. Click hier vir meer info.