Selgroepe

Kerk gebeur waar twee of meer bymekaar is.

Ons selgroepe funksioneer as selfstandige gemeentes wat met mekaar netwerk binne die groter Logos familie.

Selgroepe moet verkieslik lekker klein bly sodat ons kan uitreik na mense wat ons verhouding mee het en wie Jesus nodig het.

God gee vir elkeen van ons mense in ons “leefruimte” en ons aanvaar die verantwoordelikheid om hulle te dissipel.

 

Ons het verskillende groepe waar jy kan inskakel.

 

Wil jy inskakel?