Sending

Die All Nation visie is ook ons sending visie: “To see Jesus worshipped in all the Nations of the earth.”

Ons doen dit deur dissipels te maak en leiers op te lei wat kerkplantbewegings kan instigeer onder al die nagelate en verstote mense van die aarde.

Betrokkenheid

Logos is by die volgende organisasies, gemeentes, bedieninge en individue betrokke:

Kerkplanting

In Suid-Afrika is ons betrokke by kerkplanting in Kaapstad en KZN, Buite die landsgrense ondersteun ons kerkplanters en gemeentes in Armiansk (Krim), Yerevan (Armenië), Bali (Indonesië), Jordanië, Libanon, Karmiel & Jerusalem (Israel), Brussels (België), Kinshasa (DRC), Phokhara (Nepal), Mangochi (Malawi), Tete (Mozambiek). Hierdie gemeentes is voortdurend besig met die plant van kerke.

Ons werk met ander kerke saam om effektiewe dissipelmakende gemeenskappe te vestig. Ons noem dit ‘n “Movement Churches Network”.

Ander Sendingorganisasies

Benewens All Nations is ons betrokke by World Mission Cente en Gateway to China.

Ander Bedieninge

Plaaslik word daar ook ingeskakel by gebedsaksies soos Jerigo Mure en Transformation Africa asook by die bediening aan Messiaanse Jode deur die vennootskap met David en Jonathan bediening.

Ons lidmate help ook met die Waterval plaaswerkerbediening, Shiloh noodleniging, in die gevangenis, hospitale, Mfuleni, Macassar, Khayelisia, ens.
Geen bediening word gering geag nie en ons is dankbaar om as liggaam so wyd betrokke te wees.

Ambassadors (dissipelmaking deur sokker “coaches”, City Mission (dissipelmaking in dwelm omgewing en tronke) en Hopetown (dissipelmaking en gemeenskapswerk in Ocean View) moet bykom

Individuele Ondersteuning

Hoewel ons as gemeente en ook ons individuele lidmate met baie sendingorganisasies en sendelinge verhoudinge het, is daar ‘n beperkte aantal sendelinge met wie ons spesiale verhoudinge het en op verskeie en verskillende maniere ondersteun. Ons glo egter dat finansiële ondersteuning nie goeie verhoudinge moet voorafgaan nie.

Sommige sendelinge word uit die gemeente se sendingrekening ondersteun. Dit word jaarliks hersien na die opneem van die geloofsoffer.

Dissipelmaking

Ons werk saam met ander dissipelmakers in Kaapstad en elders saam om dissipelmakende bewegings (“Movements”) tot stand te bring. Ons eerste jaarlikse “Win a City” konferensie is in 2018 gehou.