Logos Se Sending-Hart

Logos het nog deur al die jare ‘n groot hart vir Sending. Dit is deel van wie ons is! Ons ondersteun Sendelinge in Kaapstad, Suid-Afrika, en reg oor die wêreld.

Ons vat ook hande met veskeie Sendingorganisasies en bedieninge. Click hier om te sien met wie ons almal saamwerk

Ondersteuning

Ons Sendelinge is afhanklik van ondersteuning om te oorleef. Ons het ‘n Sendingbegroting waaruit ons al ons sendelinge ondersteun. Indien jy wil bydra, kan jou bydrae hier gee:

Sendingrekening:
Logos Christen Gemeente
ABSA Bank
Takkode 63 20 05
Rekno 912 926 2841

Indien jy wil gee dmv ‘n debietorder, kan jy gerus die kantoor kontak: 021 919 3338 of dorothy@logos.org.za

Raak Betrokke

Logos is by klomp bedieninge betrokke in ons wyer gemeenskap. Click hier om te sien waar ons orals betrokke is.