Die sorg aan die bejaarde lidmate word deur Sarlene Naudé en verskeie ander lidmate behartig. Ons senior lidmate is nog aktief betrokke en lewer ‘n mooi bydrae tot gemeentelewe.

Hieronder tel ondersteuning aan:

  • Hammie en Alti van Zyl
  • Gebedsbediening
  • Tuine

Hulle het ook goeie samewerking met en ondersteuning van Huis Immanuel en WelVerdiend.

Die Seniorbedienig het ‘n verskeidenheid hulpmiddels wat gratis geleen kan word by Sarlene.  Kontak haar direk by 072 375 6452.

Ons benodig soms vervoer vir ‘n bejaarde na ‘n dokter, kliniek, of hospitaal. Tydelike versorging is ook soms nodig.

Ons seniors hou ook van sosiale byeenkomste soos uitstappies, braai by die lapa en saamsing geleenthede.

Op Dindae oggende is ons senior selgroep waartydens aandag gegee word aan gemeentenuus, sang, voorbidding, woordstudie, lewensverryking, en meer.

Indien jy belangstel om betrokke te raak, of n kuiergeleentheid kan aanbied, of spreker kan voorstel, kontak gerus die kantoor by 021 919 3338.